Araç Muayenesi Tüvtürk

Just another Blogger Blog

2009 Araç muayenesi fiyatları

Teknik Muayene Harç Tutarları:
Yapılan düzenleme ile 01/01/2009 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne ait trafik muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları:
a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için
165.20 TL.
b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için
123.90 TL.
c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,
motorlu bisiklet için
63.70 TL.
olarak uygulanacaktır.Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Labels